Lãnh đạo TAND thành phố Tam Kỳ


Ông: Đặng Quốc Lộc

Chức vụ: Chánh án
Năm sinh: 1973
Quê quán: xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Thường trú: phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Trình độ: Đại học Luật – Cao cấp chính trị


Ông: Đinh Tấn Long

Chức vụ: Phó Chánh án
Năm sinh: 1976
Quê quán: xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Thường trú: phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Trình độ: Đại học Luật – Cao cấp chính trị


Ông: Nguyễn Văn Dũng

Chức vụ: Phó Chánh án
Năm sinh: 1979
Quê quán: xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, Quảng Nam
Thường trú: phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Trình độ: Đại học Luật – Cao cấp chính trị

X