Trao đổi nghiệp vụ

Nhận diện phần chung của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và so sánh với Bộ luật Hình sự cũ

TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017 PHẦN I NHẬN DIỆN QUY ĐỊNH VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN CỦA BLHS 2015, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017, SO SÁNH VỚI BỘ LUẬT HÌNH SỰ CŨ Quy định …

Xem chi tiết »

Nhận diện thủ tục giải quyết vụ việc Hôn nhân và gia đình theo Bộ luật tố tụng dân sự 2015; một số vấn đề từ thực tiễn áp dụng và kiến nghị

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, những nội dung mới của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 cơ bản đã khắc phục được những tồn tại, vướng mắc của Bộ luật tố tụng dân sự …

Xem chi tiết »

Một số vấn đề về thực tiễn tham gia xét xử án hình sự của HTND ngành TAND tỉnh quảng nam từ đầu nhiệm kỳ đến nay (2011 – 2013)

Tình hình tội phạm trên địa bàn Quảng Nam gần đây có chiều hướng tăng nhanh về số lượng và tính chất phức tạp, nhiều vụ phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, do nhiều đối tượng tham gia với nhiều hành vi nguy hiểm, có tổ chức, …

Xem chi tiết »
X