Lịch công tác

THỨ 2
Ngày 18-6
THỨ 3
Ngày 19-6
THỨ 4
Ngày 20-6
THỨ 5
Ngày 21-6
THỨ 6
Ngày 22-6
LÃNH ĐẠO CHÁNH ÁN
ĐẶNG QUỐC LỘC
 • Làm việc tại cơ quan
 

 • 8h xét xử Hình sự
 • 14h xét xử Hình sự

 

 • Làm việc tại cơ quan
 

 • 8h xét xử Hình sự
 • 14h xét xử Hình sự
 • 8h xét xử Hình sự
 • 14h xét xử Hình sự
PHÓ CHÁNH ÁN
ĐINH TẤN LONG
 • Làm việc tại cơ quan
 • 14h xét xử HNGĐ
 •  Làm việc tại cơ quan
 • Hòa giải án Dân sự
 • Họp xét 10 trường hợp giảm thi hành án dân sự
 • Tập huấn Công đoàn
 • Làm việc tại cơ quan
 • 14h xét xử 3 vụ KDTM
PHÓ CHÁNH ÁN
NGUYỄN VĂN DŨNG
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Làm việc tại cơ quan
 • Hòa giải án Dân sự
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Hòa giải án KDTM
 • Hòa giải án Dân sự
 • Hòa giải án Dân sự
 • Hòa giải án KDTM
 • Làm việc tại cơ quan
THẨM PHÁN TRẦN THỊ ĐÔNG
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Hòa giải HNGĐ
 • 8h xét xử án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án HNGĐ
LÊ THỊ ANH ĐÀO
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • 8h xét xử án HNGĐ
 • Hòa giải án Dân sự
 • Tập huấn Công đoàn
 • Hòa giải án Dân sự
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Hòa giải án Dân sự
PHAN THỊ BÉ
 • Làm việc án Dân sự
 • Làm việc án Dân sự
 

 • Xử lý đơn Dân sự
 • Hòa giải án HNGĐ
 

 • Hòa giải KDTM
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT
 • Hòa giải án Dân sự
 • Đi xác minh tại xã Tam Thanh
 • Hòa giải án KDTM
 • Chỉnh sửa, hoàn thiện bản án
 • Hòa giải án Dân sự
 • Đi học chính trị

 

X