Lịch công tác

THỨ 2
Ngày 22-4
THỨ 3
Ngày 23-4
THỨ 4
Ngày 24-4
THỨ 5
Ngày 25-4
THỨ 6
Ngày 26-4
LÃNH ĐẠO CHÁNH ÁN
ĐẶNG QUỐC LỘC
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
PHÓ CHÁNH ÁN
ĐINH TẤN LONG
 • Hòa giải án Dân sự
 • Hòa giải án Dân sự
 • 8h xét xử án Hình sự
 • 14 h Hòa giải án HNGĐ
 • 8h Hòa giải 03 vụ án Lao Động
 • Làm việc tại cơ quan
 • Hòa giải án Dân sự
 • 14h xét xử án Hình sự
 • 8h hòa giải án KDTM
 • 14h hòa giải án dân sự
PHÓ CHÁNH ÁN
NGUYỄN VĂN DŨNG
 • 8h Hòa giải án Dân sự
 • 14h Hòa giải án Dân sự
 • Làm việc tại cơ quan
 • Hòa giải án Dân sự
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Xét xử án KDTM cả ngày
THẨM PHÁN
LÊ THỊ ANH ĐÀO
 • Làm việc tại cơ quan
8h xét xử án HNGĐ

Làm việc tại cơ quan

 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
PHAN THỊ BÉ
 • Làm việc tại cơ quan
 • Hòa giải cả ngày
 • 8h Xét xử án KDTM
 • 14h Xét xử án Hình sự
 • 8h xét xử án Hình sự
 • 14Hòa giải án HNGĐ
 • 8h xét xứ án Hình sự
 • 14 Làm việc tại cơ quan
NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT
 • 8h Hòa giải án HNGĐ
 • 14h Hòa giải án HNGĐ
 • 8h Hòa giải án HNGĐ
 • Làm việc tại cơ quan
 • 8h hòa giải án HNGĐ
 • Làm việc tại cơ quan
 • 8h xét xử án HNGĐ
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
X