Lịch công tác

THỨ 2
Ngày 02-12
THỨ 3
Ngày 03-12
THỨ 4
Ngày 04-12
THỨ 5
Ngày 05-12
THỨ 6
Ngày 06-12
LÃNH ĐẠO
CHÁNH ÁN
ĐINH TẤN LONG
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
PHÓ CHÁNH ÁN
NGUYỄN VĂN DŨNG
 • Làm việc với Trưởng, Phó đoàn HTND
 • Hòa giải án dân sự
 • Hòa giải án dân sự
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Hòa giải án KDTM
 • Hoàn thiện công tác tổng kết TĐKT
 • Hòa giải án dân sự
 • Hòa giải án Dân sự
THẨM PHÁN
 LÊ THỊ ANH ĐÀO
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 ĐINH VĂN XÔ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Hòa giải án Dân sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
ĐINH THỊ HUỲNH LÝ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT
 • Nghỉ sinh
 • Nghỉ sinh
 • Nghỉ sinh
 • Nghỉ sinh
 • Nghỉ sinh

 

X