Lịch công tác lãnh đạo

THỨ/NGÀY CHÁNH ÁN
Đặng Quốc Lộc
PHÓ CHÁNH ÁN
Đinh Tấn Long
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Văn Dũng
Thứ 2
Ngày: 15-01
Sáng Làm việc tại cơ quan Hòa giải vụ án HNGĐ Nghiên cứu hồ sơ
Chiều Làm việc tại cơ quan Nghiên cứu hồ sơ Nghiên cứu hồ sơ
Thứ 3
Ngày: 16-01
Sáng Tham dự Phiên tòa rút kinh nghiệm Tham dự Phiên tòa rút kinh nghiệm Đi thẩm định tại huyện Điện Bàn
Chiều Làm việc tại cơ quan Nghiên cứu hồ sơ Đi thẩm định tại huyện Điện Bàn
Thứ 4
Ngày: 17-01
Sáng Làm việc tại cơ quan Nghiên cứu hồ sơ Hòa giải vụ án tranh chấp đất
Chiều Làm việc tại cơ quan Nghiên cứu hồ sơ Nghiên cứu hồ sơ
Thứ 5
Ngày: 18-01
Sáng Tham dự Hội nghị triển khai công tác 2018 tại Tòa án tỉnh Quảng Nam Tham dự Hội nghị triển khai công tác 2018 tại Tòa án tỉnh Quảng Nam 8h xét xử vụ án Hình sự
Chiều Tham dự Hội nghị triển khai công tác 2018 tại Tòa án tỉnh Quảng Nam Tham dự Hội nghị triển khai công tác 2018 tại Tòa án tỉnh Quảng Nam 14h xét xử vụ án Hình sự
Thứ 6
Ngày: 19-01
Sáng Tham dự Hội nghị triển khai công tác 2018 tại Tòa án tỉnh Quảng Nam Xét xử vụ án HNGĐ Tham dự Hội nghị triển khai công tác 2018 tại Tòa án tỉnh Quảng Nam
Chiều Làm việc bình thường 14h Hội nghị CBCC năm 2018 tại cơ quan Nghiên cứu hồ sơ
Thứ 7
Ngày: 20-01
Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều
Chủ Nhật
Ngày: 21-01
Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều
X