Lịch công tác

THỨ 2
Ngày 29-10
THỨ 3
Ngày 30-10
THỨ 4
Ngày 31-10
THỨ 5
Ngày 01-11
THỨ 6
Ngày 02-11
LÃNH ĐẠO CHÁNH ÁN
ĐẶNG QUỐC LỘC
 • 8h Dự hội nghị trực tuyến tại cơ quan
 • 13h 30 Dự họp tại UBND thành phố Tam Kỳ
 • Làm việc tại cơ quan
 • Xét xử Hình sự cả ngày
 • 8h xét xử Hình Sự
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
PHÓ CHÁNH ÁN
ĐINH TẤN LONG
 • Dự hội nghị trực tuyến cả ngày tại cơ quan.
 • Hòa giải án Dân sự
 • 14h xét xử Dân sự
 • Hòa giải án Dân sự cả ngày
 • Làm việc tại cơ quan
 • 8h xét xử Hình sự
 • Làm việc tại Cơ quan
PHÓ CHÁNH ÁN
NGUYỄN VĂN DŨNG
 • 8h Dự hội nghị trực tuyến tại cơ quan
 • 14h Xét xử Dân sự
 • 8h xét xử Dân sự
 • Hòa giải án Dân sự
 • 8h xét xử án Dân sự
 • Làm việc tại cơ quan
 • 8h Xét xử Dân sự
 • 14h xét xử án Hành Chính
 • Làm việc tại cơ quan
THẨM PHÁN TRẦN THỊ ĐÔNG
 • Dự hội nghị trực tuyến cả ngày tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan
 • 14h Hòa giải án HNGĐ
 • Làm việc tại cơ quan
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Làm việc tại cơ quan.
LÊ THỊ ANH ĐÀO
 • 8h Xét xử 02 vụ án HNGĐ
 • 14h dự hội nghị trực tuyến tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • 8h hòa giải án Dân sự
 • 14h Xét xử án Dân sự
 • Nghiên cứu Hồ Sơ
 • Xét xử án Dân sự cả ngày
PHAN THỊ BÉ
 • 8h Hòa giải án Dân sự
 • 14 h dự hội nghị trực tuyến tại cơ quan
 • 8h xét xử án Hình sự
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan.
NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT
 • Dự hội nghị trực tuyến cả ngày tại cơ quan.
 • Hòa giải án HNGĐ
 • 14h hòa giải hôn nhân
 • Làm việc tại cơ quan
 • 9h xét xử án HNGĐ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Làm việc tại cơ quan
X