Lịch công tác

THỨ 2
Ngày 19-8
THỨ 3
Ngày 20-8
THỨ 4
Ngày 21-8
THỨ 5
Ngày 22-8
THỨ 6
Ngày 23-8
LÃNH ĐẠO
CHÁNH ÁN
ĐINH TẤN LONG
 • Làm việc tại cơ quan
 • Dự lễ Công bố QĐ bổ nhiệm Chánh án Tòa án Tam Kỳ
 • 8h xét xử án Hình sự
 • 14h xét xử án Hình sự
 • 8h xét xử án Hình sự
 • Làm việc tại cơ quan
 • Tham gia diễn tập thử cả ngày
 • Làm việc tại cơ quan
PHÓ CHÁNH ÁN
NGUYỄN VĂN DŨNG
 • Hòa giải án tranh chấp dân sự
 • Dự Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Chánh án
 • Hòa giải án dân sự
 • Họp tại UBND thành phố
 • Hòa giải án dân sử; giải quyết 02 việc Hôn nhân và gia đình
 • Hòa giải án dân sự về thừa kế
 • Hòa giải 02 vụ Hôn nhân và gia đình
 • Hòa giải án dân sự
 • Hòa giải án dân sự thừa kế
 • Hòa giải tranh chấp đất đai
THẨM PHÁN
LÊ THỊ ANH ĐÀO
 • 8h xét xử án HNGĐ
 • Hòa giải án KDTM
 • Hòa giải án HNGĐ + Dân sự
 • 14h xét xử án Hình sự
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Hòa giải án Dân sự
 • 8h xét xử án HNGĐ
 • Hòa giải án Dân sự
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Hòa giải án Dân sự
NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT
 • Nghỉ sinh
 • Nghỉ sinh
 • Nghỉ sinh
 • Nghỉ sinh
 • Nghỉ sinh

 

X