Lịch công tác

THỨ 2
Ngày 16-11
THỨ 3
Ngày 17-11
THỨ 4
Ngày 18-11
THỨ 5
Ngày 19-11
THỨ 6
Ngày 20-11
THỨ 7
Ngày 21-11
CHỦ NHẬT
Ngày 22-11
LÃNH ĐẠO
CHÁNH ÁN
ĐINH TẤN LONG
 • Họp kiểm điểm Thẩm phán, Thư ký
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 

 • Đi công tác tại TP Hồ Chí Minh

 

 • Đi công tác tại TP Hồ Chí Minh
 • Đi công tác tại TP Hồ Chí Minh
 • Nghỉ
 • Nghỉ
PHÓ CHÁNH ÁN
TRẦN VĂN SINH
 • Họp kiểm điểm Thẩm phán, Thư ký
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Nghỉ
 • Nghỉ
THẨM PHÁN
 ĐINH VĂN XÔ
 • Họp kiểm điểm Thẩm phán, Thư ký
 • Làm việc tại cơ quan
 • 8h hòa giải án HNGĐ
 • xác minh tại xã Tam Ngọc
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án Dân sự
 • Lấy lời khai vụ án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghỉ
 • Nghỉ
NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT  

 • Họp kiểm điểm Thẩm phán, Thư ký
 • Làm việc tại cơ quan
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án Dân sự
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghỉ
 • Nghỉ
ĐINH THỊ HUỲNH LÝ
 • 8h xét xử án Hình sự
 • Họp kiểm điểm Thẩm phán, Thư ký
 • Làm việc tại cơ quan
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Họp phân loại Đảng viên năm 2020
 

 • Nghiên cứu hồ sơ
 

 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án KDTM
 • Nghỉ
 • Nghỉ
NGÔ VĂN KHÔI
 • Họp kiểm điểm Thẩm phán, Thư ký
 • Làm việc tại cơ quan
 • 8h ét xử án Hình sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Hòa giải án Dân sự
 • Hòa giải án Dân sự
 • Thẩm định, định giá
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Làm việc tại cơ quan
 • Nghỉ
 • Nghỉ
THÁI SƯƠNG
 • Họp kiểm điểm Thẩm phán, Thư ký
 • Làm việc tại cơ quan
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án  HNGĐ
 • 8h xét xử án Hình sự
 • Họp phân loại Đảng viên năm 2020
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án Dân sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghỉ
 • Nghỉ
 

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG

 • Phục vụ công tác xét xử án  Hình sự
 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ công tác xét xử án  Hình sự
 • Phục vụ các hoạt động chung

 

 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Nghỉ
 • Nghỉ

 

X