Lịch công tác

THỨ 2
Ngày 21-9
THỨ 3
Ngày 22-9
THỨ 4
Ngày 23-9
THỨ 5
Ngày 24-9
THỨ 6
Ngày 25-9
THỨ 7
Ngày 26-9
CHỦ NHẬT
Ngày 27-9
LÃNH ĐẠO
CHÁNH ÁN
ĐINH TẤN LONG
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Nghỉ
 • Nghỉ
PHÓ CHÁNH ÁN
TRẦN VĂN SINH
 • 8h xét xử án Dân sự
 • 9h tuyên án Hình sự
 • Hòa giải án Dân sự
 • Làm việc tại cơ quan
 • 8h xét xử án Dân sự
 • Làm việc tại cơ quan
 • 8h xét xử án Dân sự
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • 14h xét xử án Dân sự
 • Nghỉ
 • Nghỉ
THẨM PHÁN
 ĐINH VĂN XÔ
 • Ra Quyết định án Dân sự
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Xác minh vụ Thừa kế
 • Ra Quyết định vụ Thừa kế
 • Nghiên cứu hồ sơ
 

 • Thẩm định án Dân sự
 • Thẩm định án Dân sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • 8h xét xử vụ KDTM
 • 8h xét xử vụ án Dân sự
NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • 14h xét xử án Hình sự
 • Ra Quyết định vụ HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghỉ
 • Nghỉ
ĐINH THỊ HUỲNH LÝ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án Dân sự
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Hòa giải án Dân sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghỉ
 • Nghỉ
NGÔ VĂN KHÔI
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Xử lý đơn khởi kiện
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 

 • Xử lý đơn khởi kiện
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghỉ
 • Nghỉ
THÁI SƯƠNG
 • Hòa giải án Dân sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 

 • Hòa giải 02 vụ án Dân sự
 • Nghỉ
 • Nghỉ
BỘ PHẬN VĂN PHÒNG
 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ công tác xét xử án Dân sự, Hình sự
 

 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ công tác xét xử án Dân sự

 

 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ công tác xét xử án Dân sự,
 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ công tác xét xử án Dân sự
 • Nghỉ
 • Nghỉ

 

X