Lịch công tác

THỨ 2
Ngày 13-01
THỨ 3
Ngày 14-01
THỨ 4
Ngày 15-01
THỨ 5
Ngày 16-01
THỨ 6
Ngày 17-01
THỨ 7
Ngày 18-01
CHỦ NHẬT
Ngày 19-01
LÃNH ĐẠO
CHÁNH ÁN
ĐINH TẤN LONG
 • 8h xét xử 02 vụ án Hình sự
 • Làm việc tại cơ quan
 • Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2020
 • Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2020
 • Làm việc tại cơ quan
 • Tiếp công dân định kỳ
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Nghỉ
 • Nghỉ
PHÓ CHÁNH ÁN
NGUYỄN VĂN DŨNG
 • Hòa giải án Dân sự
 • Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2020
 • Hòa giải án Dân sự
 • Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2020
 • 14h xét xử án Dân sự
 • Hòa giải án dân sự
 • Hòa giải án Dân sự
 • 14h xét xử án Dân sự
 • Nghỉ
 • Nghỉ
THẨM PHÁN
 LÊ THỊ ANH ĐÀO
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2020
 • Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2020
 • Hòa giải án Dân sự
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghỉ
 • Nghỉ
 ĐINH VĂN XÔ
 • Hòa giải 02 vụ án Dân sự
 • 8h xét xử án Dân sự
 • Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2020
 • Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2020
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • 8h xét xử án Dân sự
 • Nghỉ
 • Nghỉ
ĐINH THỊ HUỲNH LÝ
 • Dự Hội nghị trực tuyến Triển khai công tác năm 2020
 • Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2020
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghỉ
 • Nghỉ
NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT
 • Nghỉ sinh
 • Nghỉ sinh
 • Nghỉ sinh
 • Nghỉ sinh
 • Nghỉ sinh
 • Nghỉ sinh
 • Nghỉ sinh
VĂN PHÒNG
 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ công tác xét xử án Hình sự
 • Phục vụ công tác xét xử án Hình sự
 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Nghỉ
 • Nghỉ

 

X