Lịch công tác lãnh đạo

THỨ 2
Ngày 23-4
THỨ 3
Ngày 24-4
THỨ 4
Ngày 25-4
THỨ 5
Ngày 26-4
THỨ 6
Ngày 27-4
LÃNH ĐẠO CHÁNH ÁN
ĐẶNG QUỐC LỘC

– 8h xét xử Hình sự

– Dự Hội nghị trực tuyến với chuyên đề “Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017”

 – Họp ở Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ

– Dự Phiên họp rút kinh nghiệm

Nghỉ lễ – Họp ở Thành ủy thành phố Tam kỳ

– Làm việc bình thường

 Làm việc tại cơ quan
PHÓ CHÁNH ÁN
ĐINH TẤN LONG

Dự Hội nghị trực tuyến với chuyên đề “Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017”

– Hòa giải án HNGĐ

– Hòa giải án Dân sự

Nghỉ lễ – Hòa giải án HNGĐ

– Nghiên cứu hồ sơ

Nghiên cứu hồ sơ
PHÓ CHÁNH ÁN
NGUYỄN VĂN DŨNG

Dự Hội nghị trực tuyến với chuyên đề “Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017”

 – 8h xét xử Hình sự

– Họp rút kinh nghiệm nghiệp vụ

Nghỉ lễ – Hòa giải án HNGĐ

– Hòa giải án Dân sự

 – Hòa giải án KDTM

– Hòa giải án HNGĐ

THẨM PHÁN TRẦN THỊ ĐÔNG

 Dự Hội nghị trực tuyến với chuyên đề “Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017”

Hòa giải án HNGĐ Nghỉ lễ   Xin nghỉ phép đi khám bệnh Xin nghỉ phép đi khám bệnh
LÊ THỊ ANH ĐÀO

 Dự Hội nghị trực tuyến với chuyên đề “Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017”

– Hòa giải án Dân sự

– Hòa giải án Dân sự

– Hòa giải án KDTM

Nghỉ lễ 8h xét xử án Dân sự

 

Hòa giải án HNGĐ

PHAN THỊ BÉ

– Hòa giải án Dân sự

Dự Hội nghị trực tuyến với chuyên đề “Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017”

– Nghiên cứu hồ sơ

– Mở phiên họp việc dân sự

Nghỉ lễ Hòa giải HNGĐ

– Hòa giải Lao động

– Nghiên cứu hồ sơh

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

 Dự Hội nghị trực tuyến với chuyên đề “Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017”

  Hoàn thiện Biên Bản Phiên Tòa, Biên Bản Phiên Họp, Ra Quyết định HNGĐ Nghỉ lễ – Hòa giải vụ án KDTM

– Hòa giải HNGĐ

 Đi học chính trị

 

X