Lịch công tác

THỨ 2
Ngày 24-6
THỨ 3
Ngày 25-6
THỨ 4
Ngày 26-6
THỨ 5
Ngày 27-6
THỨ 6
Ngày 28-6
LÃNH ĐẠO CHÁNH ÁN
ĐẶNG QUỐC LỘC
 • Làm việc tại cơ quan
 • 14h Dự họp ban pháp chế HĐND thành phố tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
PHÓ CHÁNH ÁN
ĐINH TẤN LONG
 • Làm việc tại cơ quan
 • 14h Dự họp ban pháp chế HĐND thành phố tại cơ quan
 • Hòa giải án Dân sự cả ngày
 • 8h Hòa giải án Hôn nhân
 • Hòa giải án dân sự
 • 8h Dự họp tại TAND tỉnh Quảng Nam
 • 14hHòa giải án HNGĐ
 • 8h Dự họp tại TAND tỉnh Quảng Nam
 • 14h xét xử án HNGĐ
PHÓ CHÁNH ÁN
NGUYỄN VĂN DŨNG
 • Làm việc tại cơ quan
 • 14h Dự họp ban pháp chế HĐND thành phố tại cơ quan
 • 8h xét xử án KDTM
 • Hòa giải án Dân sự
 • 8h xét xử án Hình sự
 • 14h Làm việc tại cơ quan
 • 8h Dự họp tại TAND tỉnh Quảng Nam
 • Làm việc tại cơ quan
 • 8h xét xử án HNGĐ
 • Hòa giải án Dân sự
THẨM PHÁN
LÊ THỊ ANH ĐÀO
 • Làm việc tại cơ quan
8h xét xử án Hình sự

Làm việc tại cơ quan

8h xét xử án HNGĐ

14h xét xử án HNGĐ

 • 8h Đi định giá
 • Làm việc tại cơ quan
 • Hòa giải án Dân sự cả ngày
PHAN THỊ BÉ
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Hòa giải án  Dân sự
 • Làm việc tại cơ quan
NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT
 • 8h xét xử dân sự
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
X