Lịch công tác

THỨ 2
Ngày 29-6
THỨ 3
Ngày 30-6
THỨ 4
Ngày 01-7
THỨ 5
Ngày 02-7
THỨ 6
Ngày 03-7
THỨ 7
Ngày 04-7
CHỦ NHẬT
Ngày 05-7
LÃNH ĐẠO
CHÁNH ÁN
ĐINH TẤN LONG
 • Dự Hội nghị trực tuyến tháng 6/2020
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Nghỉ
 • Nghỉ
PHÓ CHÁNH ÁN
TRẦN VĂN SINH
 • Dự Hội nghị trực tuyến tháng 6/2020
 • 8h xét xử 02 vụ án Hình sự
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 

 • Làm việc tại cơ quan
 • Nghỉ
 • Nghỉ
THẨM PHÁN
 ĐINH VĂN XÔ
 • Dự Hội nghị trực tuyến tháng 6/2020
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hoà giải án Dân sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 

 • Nghiên cứu hồ sơ
 

 • Hòa giải án Dân sự
 

 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghỉ
 • Nghỉ
NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT
 • Dự Hội nghị trực tuyến tháng 6/2020
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án Dân sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án Dân sự

 

 • Nghỉ
ĐINH THỊ HUỲNH LÝ
 • Dự Hội nghị trực tuyến tháng 6/2020
 • Hoà giải án HNGĐ
 • Hòa giải   án HNGĐ
 • Hòa giải án Dân sự
 • Hòa giải 02 vụ án Dân sự
 • Hòa giải án  Dân sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • 8h xét xử án Dân sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghỉ
 • Nghỉ
NGÔ VĂN KHÔI
 • Dự Hội nghị trực tuyến tháng 6/2020
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Xác minh tại Tam Ngọc
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Họp giải quyết khiếu nại
 • Nghiên cứu hồ sơ
 

 • Hoà giải án HNGĐ
 

 • Nghỉ
 • Nghỉ
THÁI SƯƠNG
 • Dự Hội nghị trực tuyến tháng 6/2020
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải  án Dân sự
 • 8h xét xử án Hình sự
 • Hòa giải án Dân sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án Dân sự
 

 • Hòa giải án Dân sự
 • Nghỉ
 • Nghỉ
BỘ PHẬN VĂN PHÒNG
 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ Hội nghị trực tuyến tháng 6/2020
 

 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ  công tác xét xử án Hình sự
 

 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ công tác xét xử án Hình sự

 

 • Phục vụ các hoạt động chung
 

 • Phục vụ công tác xét xử án Dân sự
 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Nghỉ
 • Nghỉ

 

X