Lịch công tác

THỨ 2
Ngày 15-10
THỨ 3
Ngày 16-10
THỨ 4
Ngày 17-10
THỨ 5
Ngày 18-10
THỨ 6
Ngày 19-10
LÃNH ĐẠO CHÁNH ÁN
ĐẶNG QUỐC LỘC
 • 8h Xét xử Hình sự
 • Làm việc tại cơ quan.
 • 8 h xét xử Hình SỰ
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • 8h xét xử Hình sự
 • Làm việc tại cơ quan
PHÓ CHÁNH ÁN
ĐINH TẤN LONG
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Xét xử Dân sự cả ngày
 • Xét xử Dân sự cả ngày
 • 8h định giá Tam Thanh
 • 14 Định giá tại Hòa Hương
 • 8h xét xử Dân sự
 • Làm việc tại Cơ quan
PHÓ CHÁNH ÁN
NGUYỄN VĂN DŨNG
 • Hòa giải án dân sự cả ngày
 • Xử lý đơn kiện án Dân sự
 • Hòa giải án Dân sự
 • 8h Hòa giải án Dân sự
 • 14h đối chất án Dân sự
 • 8h đối chất án Hành Chính
 • 14 h hòa giải HNGĐ
 • 8h Hòa giải án KDTM
 • 14h Hòa giải án Dân sự
THẨM PHÁN TRẦN THỊ ĐÔNG
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Làm việc tại cơ quan
 • 14h Hòa giải án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Làm việc tại cơ quan
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Làm vệc tại cơ quan.
LÊ THỊ ANH ĐÀO
 • 8h xét xử án Dân sự
 • 14 h xét xử án Hình Sự
 • 8h hòa giải án Dân sự
 • Làm việc tại cơ quan
 • 8h Xét xử án Dân sự
 • 14h hòa giải án Dân sự
 • Nghiên cứu Hồ Sơ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Làm việc tại cơ quan
PHAN THỊ BÉ
 • Đi xác minh tại địa phương
 • Hòa giải án Dân sự
 • Hòa giải án Dân sự
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan.
NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT
 • 8h hòa giải án HNGĐ
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • 14h hòa giải hôn nhân
 • Làm việc tại cơ quan
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Đánh án
 • Làm việc tại cơ quan
X