Lịch công tác

THỨ 2
Ngày 14-10
THỨ 3
Ngày 15-10
THỨ 4
Ngày 16-10
THỨ 5
Ngày 17-10
THỨ 6
Ngày 18-10
LÃNH ĐẠO
CHÁNH ÁN
ĐINH TẤN LONG
 • 8h họp Chi bộ
 • 9h làm việc tại cơ quan
 • 14h dự Hội nghị trực tuyến
 • 15h dự Hội nghị Thành ủy
 • 8h dự Hội nghị Tổng kết công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ tại Tòa án tỉnh
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • 14h xét xử 02 vụ án Hình sự
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
PHÓ CHÁNH ÁN
NGUYỄN VĂN DŨNG
 • Hòa giải 04 vụ án Dân sự
 • 14h xét xử án Hình sự
 • Hòa giải án Dân sự
 • 08h xét xử 02 vụ án Hình sự
 • Hòa giải án Dân sự
 • Hòa giải án HNGĐ
 • 14h Hòa giải án Dân sự
 • 15h đi thẩm định án Dân sự
 • Hòa giải án Dân sự
 • Hòa giải án HNGĐ
THẨM PHÁN
 LÊ THỊ ANH ĐÀO
 • Hòa giải án dân sự
 • 14h dự Hội nghị trực tuyến
 • 8h dự Hội nghị Tổng kết công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ tại Tòa án tỉnh
 •  Hòa giải án Dân sự
 • Hòa giải án dân sự

 

 • Nghiên cứu hồ sơ
 • 14h xét xử án Dân sự
 • 8h xét xử án Dân sự
 • 14h xét xử án Dân sự
 ĐINH VĂN XÔ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • 14h dự họp Chi cục Thi Hành Án Dân Sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
ĐINH THỊ LÝ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Hòa giải án KDTM
 • 8h dự Hội nghị Tổng kết vì sự tiến bộ của phụ nữ tại Tòa án tỉnh
 • Hòa giải án Dân sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Đi thẩm định vụ án Dân sự
 • Hòa giải án Dân sự
NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT
 • Nghỉ sinh
 • Nghỉ sinh
 • Nghỉ sinh
 • Nghỉ sinh
 • Nghỉ sinh

 

X