Lịch xét xử

6tháng 18:00 sáng- 11:00 sángĐỗ Thị Bắc-Đỗ Bình Nam: tranh chấp chia tài sản chungThụ lý số: 46 ngày 24/4/2017

13tháng 18:00 sáng- 9:00 sángLê Nguyên Quốc: Lừa đảo chiếm đoạt tài sảnThụ lý số: 161 ngày 27/12/2019

13tháng 19:30 sáng- 1:00 sángNguyễn Văn Thiện: Trộm cắp tài sảnThụ lý số: 162 ngày 27/12/2019

16tháng 18:00 sáng- 11:00 sángNguyễn Tiến Cả: Trộm cắp tài sảnThụ lý số: 04 ngày 03/01/2020

X