Lịch xét xử

2tháng 88:00 sáng- 10:00 sángHoàng Đức Quy: Mua bán trái phép chất ma túySố thụ lý: 48 ngày 18/6/2018

2tháng 82:00 chiều- 5:00 chiềuHuỳnh Thị Hồng: Tổ chức đánh bạcThụ lý số: 47 ngày 18/6/2018

6tháng 82:00 chiều- 4:00 chiềuNgân hàng TMCP Phương Đông - Nguyễn Thị ThanhSố thụ lý: 37 ngày 14/3/2018

8tháng 88:00 sáng- 10:00 sángNguyễn Thị Hà - Bùi Quốc Dũng142 ngày 18-5-2018

8tháng 88:00 sáng- 11:00 sángCông ty TNHH Nguyên Lâm - Công ty Cổ phần tư vấn và Kỹ thuật xây dựng Đại Bình Ansố thụ lý: 11 ngày 13/4/2018

14tháng 88:00 sáng- 11:00 sángNguyễn Thanh Tụy59 ngày 13-7-2018

14tháng 82:00 chiều- 4:00 chiềuHường Trí Hòa57 ngày 11-7-2018

17tháng 88:00 sáng- 11:00 sángTrần Thanh Tâm61 ngày 18-7-2018

27tháng 88:00 sáng- 10:00 sángNguyễn Thị Bích Hạnh - Lê Văn NamSố thụ lý: 135 ngày 14-5-2018

27tháng 83:00 chiều- 4:35 chiềuNgân hàng TMCP Phương Đông - Nguyễn Thị ThanhSố thụ lý: 37 ngày 14/3/2018

28tháng 88:00 sáng- 11:00 sángTrương Minh Dư51 ngày 26-6-2018

X