Lịch xét xử

4tháng 108:00 sáng- 11:00 sángThái Viết Chung: cố ý gây thương tíchThụ lý số: 111 ngày 13/9/2019

8tháng 108:00 sáng- 9:20 sángTrương Công Anh: Trộm cắp tài sảnThụ lý số: 112 ngày 16/9/2019

8tháng 109:30 sáng- 11:00 sángNguyễn Quốc Thắng: cố ý gây thương tíchThụ ly số: 113 ngày 13/9/2019

10tháng 108:00 sáng- 8:50 sángPhạm Văn Sanh: trộm cắp tài sảnThụ lý số: 114 ngày 19/9/2019

10tháng 109:00 sáng- 11:00 sángTrần Quốc Cường: trộm cắp tài sảnThụ lý số: 110 ngày 11/9/2019

10tháng 102:00 chiều- 5:00 chiềuNguyễn Thành Hiếu, Trần Hiệp: trộm cắp tài sảnThụ lý số: 108 ngày 06/9/2019

14tháng 102:00 chiều- 3:00 chiềuPhan Thanh Liêm: mua bán trái phép chất ma túyThụ lý số: 117 ngày 26/9/2019

14tháng 103:30 chiều- 5:00 chiềuThái Viết Chung: cố ý gây thương tích

16tháng 108:00 sáng- 11:00 sángNguyễn Như Vũ, Hồ văn Thiện, Hồ Thị Chính: mua bán trái phép chất ma túyThụ lý số: 119 ngày 30/9/2019

16tháng 102:00 chiều- 3:20 chiềuNguyễn Hồng Long Khánh: tàng trữ trái phép chất ma túyThụ lý số: 125 ngày 04/10/2019

16tháng 103:30 chiều- 5:00 chiềuNguyễn Đức Trọng: cướp giật tài sảnThụ lý số: 124 ngày 04/10/2019

21tháng 108:00 sáng- 11:00 sángNguyễn Thanh Rin: tàng trữ trái phép chất ma túyThụ lý số: 126 ngày 04/10/2019

21tháng 108:00 sáng- 11:00 sángLê Thị Hương Duyên-Trần Thị Tiên: tranh chấp hợp đồng vay tài sảnThụ lý số: 250 ngày 19/12/2019

21tháng 102:00 chiều- 5:00 chiềuHuỳnh Đức Lợi: tàng trữ trái phép chất ma túyThụ lý số: 127 ngày 04/10/2019

22tháng 108:00 sáng- 11:00 sángNguyễn Thanh Tuấn, Trần Khánh Dương: mua bán trái phép chất ma túyThụ lý số: 121 ngày 03/10/2019

22tháng 102:00 chiều- 4:30 chiềuNguyễn Thị Kim Phượng-Mai Thị Thu Hiền: tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khỏe bị xâm phạmThụ lý số: 29 ngày 18/3/2019

22tháng 102:00 chiều- 5:00 chiềuVõ Đăng Long: hiếp dâm người dưới 16 tuổiThụ lý số: 116 ngày 25/9/2019

25tháng 108:00 sáng- 11:00 sángNguyễn Phi-Trịnh Thị Thu Cúc: yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khỏe bị xâm phạmThụ lý số: 15 ngày 25/01/2019

X