Lịch xét xử

 

1tháng 78:00 sáng- 11:00 sángPhan Văn Tính, Bùi Anh, Võ Duy Luyn, Nguyễn Diệu, Lê Văn Dưỡng: Cướp tài sảnThụ lý số: 61 ngày 22/5/2020

8tháng 72:03 chiều- 4:30 chiềuNgân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam-Nguyễn Minh Long: tranh chấp hợp đồng vay tài sảnThụ lý số: 38 ngày 09/3/2020

9tháng 72:05 chiều- 4:30 chiềuVõ Thị Tú Quyên-Ngụy Anh HoanThụ lý số: 131 ngày 18/5/2020

14tháng 79:30 sáng- 11:00 sángPhạm Phú Thạnh: Tàng trữ trái phép chất ma túyThụ lý số: 71 ngày 23/6/2020

17tháng 78:00 sáng- 11:00 sángTrần Thị Bích Lan-Lê Thị Phương Trâm: Tranh chấp hợp đồng vay tài sảnThụ lý sô: 50 ngày 23/4/2020

X