Lịch xét xử

17tháng 68:00 sáng- 9:00 sángHNGĐ: Bùi Thị Xuân Thúy - Dương Văn ChươngSố 42/2019/HNGĐ - ST

17tháng 68:00 sáng- 9:30 sángNguyễn Văn Anh74/2019/HSST ngày 28-5-2019

17tháng 69:30 sáng- 11:00 sángNguyễn Tất Viên70/2019/HSST ngày 20-5-2019

17tháng 69:30 sáng- 11:00 sángHNGĐ: Trương Thị Thu Hiền - Trần Duy Vinh61/2019/HNGĐ ngày 21-3-2019

17tháng 610:30 sáng- 11:30 sángHNGĐ: Trương Thị Hà - Trương Quang HiềnSố 67/HNGĐ/ 29-3-2019

18tháng 68:00 sáng- 11:00 sángĐỗ Thị Anh Đào và các bị cáo khác54/2019/HSST ngày 18-4-2019

19tháng 68:00 sáng- 11:00 sángLê Văn Hùng cùng các bị cáo khác64/2019/HSST ngày 07-5-2019

20tháng 68:00 sáng- 11:00 sángHuỳnh Chí Tâm và các bị cáo khác65/2019/HSST ngày 07-5-2019

20tháng 68:00 sáng- 11:00 sángDân sự: Ngân hàng TMCP Phương Đông - Lâm Thị Mỹ ChungSố 07/2019/DSST ngày 15-01-2019

21tháng 68:00 sáng- 10:00 sángTrương Việt TrungSố 75/2019/TLST-HS ngày 04-6-2019

25tháng 68:00 sáng- 11:00 sángTrần Quý Thạch và Phạm Tấn TháiSố 62/2019/HSST ngày 06-5-2019

26tháng 68:00 sáng- 10:00 sángÔng Nguyễn Duy Hiệu - bà Nguyễn Thị Tuyết MaiSố 83/2019/HNGĐ ngày 16-4-2019

26tháng 69:30 sáng- 10:30 sángCao Văn Đức - Nguyễn Anh QuânSố 235/2018/TLST-DS ngày 18-12-2018

X