Monthly Archives: Tháng Mười Một 2017

Nhận diện tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017

Tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (sau đây gọi là Bộ luật hình sự mới). So với Điều 202 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung …

Xem chi tiết »

“Siêu trộm” lĩnh án 07 năm tù

Ngày 09/11/2017, Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử bị cáo Huỳnh Văn V, sinh năm 1996 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2016 …

Xem chi tiết »

Thông báo tìm kiếm chị Thị Mỹ, sinh năm 1992 (là vợ của anh Võ Văn Trích)

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ TỈNH QUẢNG NAM Số: 01/2017/QĐ-TA  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tam Kỳ, ngày 23 tháng 10 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYẾN BỐ MẤT TÍCH …

Xem chi tiết »

Nhận diện quy định về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác tại Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; một số bất cập và kiến nghị

Quy định về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác tại Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 – gọi chung là Bộ luật hình sự mới) có nhiều thay đổi so với Bộ luật hình sự …

Xem chi tiết »

Tư pháp về người chưa thành niên: Thực tiễn ở Việt Nam và kinh nghiệm thế giới

Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta đối với người chưa thành niên phạm tội được thể hiện rất đầy đủ trong Bộ luật Hình sự. Theo đó, nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt nhất …

Xem chi tiết »
X