Monthly Archives: Tháng Mười 2022

Công đoàn Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ tham gia hội thi “Sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc năm 2022”

Thực hiện Công văn số 471/LĐLĐ ngày 30/5/2022 của Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Nam và Công văn số 207/LĐLĐ ngày 30/6/2022 của LĐLĐ thành phố Tam Kỳ về việc tham gia hội thi “Sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân, viên chức, …

Xem chi tiết »
X