Lãnh đạo TAND thành phố Tam Kỳ


Ông: Đinh Tấn Long

Chức vụ: Chánh án
Năm sinh: 1976
Quê quán: xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Thường trú: phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Trình độ: Đại học Luật – Cao cấp chính trị


Ông: Trần Văn Sinh

Chức vụ: Phó Chánh án
Năm sinh: 1978
Quê quán: xã Điện Minh, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam
Thường trú: phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Trình độ: Đại học Luật – Trung cấp chính trị

X