Lãnh đạo TAND thành phố Tam Kỳ


Ông: Đinh Tấn Long

Chức vụ: Chánh án
Năm sinh: 1976
Quê quán: xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Thường trú: phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Trình độ: Thạc sĩ Luật – Cao cấp chính trị


Bà: Phan Thị Bé

Chức vụ: Phó Chánh án
Năm sinh: 1977
Quê quán: xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Thường trú: Phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Trình độ: Thạc sĩ Luật – Trung cấp chính trị

X