Chi bộ Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Chiều ngày 27/11/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, Chi bộ Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Hương- Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ.

Dự buổi lễ có đồng chí Đặng Quốc Lộc- Bí thư Chi bộ, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ và quần chúng ưu tú của đơn vị.

Đồng chí Đinh Tấn Long- Phó Bí thư Chi bộ trao quyết định kết nạp đảng viên của Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ cho quần chúng Nguyễn Thị Hương

Tại buổi lễ, đồng chí Đinh Tấn Long- Phó Bí thư Chi bộ thay mặt Chi ủy công bố và trao quyết định kết nạp đảng viên của Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ cho quần chúng Nguyễn Thị Hương. Phát biểu tuyên thệ tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Hương xin hứa tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng; Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Ðảng; Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng; Thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Ðảng.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên Nguyễn Thị Hương, đồng chí Đặng Quốc Lộc- Bí thư Chi bộ đã chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Hương đã được cấp ủy đảng kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam và tin tưởng rằng với tinh thần gương mẫu của người đảng viên, đồng chí Nguyễn Thị Hương sẽ không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; nâng cao năng lực công tác; xây dựng khối đoàn kết trong Chi bộ, đơn vị; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đảng viên và công chức của Tòa án.

Tác giả bài viết: Chi bộ Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đoàn Hội thẩm nhân dân thành phố Tam Kỳ gặp mặt, giao ban đầu năm 2022

Ngày 15/02/2022, Toà án nhân dân thành phố Tam Kỳ phối hợp với Đoàn Hội …

X