CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2020

 

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ KHÓA XII NHIỆM KÝ 2021- 2026

Ngày 18 tháng 6 năm 2021, Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ khóa …

X