Thông báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú

Thông báo tìm kiếm chị Thị Mỹ, sinh năm 1992 (là vợ của anh Võ Văn Trích)

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ TỈNH QUẢNG NAM Số: 01/2017/QĐ-TA  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tam Kỳ, ngày 23 tháng 10 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYẾN BỐ MẤT TÍCH …

Xem chi tiết »
X