tháng 9, 2022

6tháng 98:00 sáng- 11:00 sángNguyễn Đình Nhu-Nguyễn Quốc Thái: Tranh chấp quyền sử dụng đất

Thời gian xét xử

(Thứ 3) 8:00 sáng - 11:00 sáng

Địa điểm

Hội trường xét xử tầng 2

Thẩm phán chủ tọa

ĐINH VĂN XÔĐINH VĂN XÔ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X