tháng 8, 2023

24tháng 8 - 24tháng 9tháng 8 248:00 sángtháng 9 24Nguyễn Thanh Tường: Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

Thời gian xét xử

Tháng 8 24 (Thứ 5) 8:00 am - Tháng 9 24 (Chủ nhật) 11:00 am

Địa điểm

Hội trường xét xử tầng 1

Thẩm phán chủ tọa

Phan Thị Bé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X