tháng 3, 2023

2tháng 3 - 2tháng 4tháng 3 28:00 sángtháng 4 2Nguyễn Văn Quang, Võ Ngọc NGuyên, Trần Văn Huy: Cướp giật tài sản

Thời gian xét xử

Tháng 3 2 (Thứ 5) 8:00 am - Tháng 4 2 (Chủ nhật) 11:00 am

Địa điểm

Hội trường xét xử tầng 1

Thẩm phán chủ tọa

Đinh Tấn Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X