tháng 2, 2023

14tháng 28:00 sáng- 11:00 sángTrần Văn Thức-Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Thị Hải: Yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu

Thời gian xét xử

(Thứ 3) 8:00 sáng - 11:00 sáng

Địa điểm

Hội trường xét xử tầng 2

Thẩm phán chủ tọa

Thái Sương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X