tháng 2, 2023

16tháng 2 - 16tháng 3tháng 2 168:00 sángtháng 3 16Võ Minh Tài: Mua bán trái phép chất ma túy

Thời gian xét xử

Tháng 2 16 (Thứ 5) 8:00 am - Tháng 3 16 (Thứ 5) 11:00 am

Địa điểm

Hội trường xét xử tầng 1

Thẩm phán chủ tọa

Đinh Tấn Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X