Giới thiệu đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tổng số HTND: 20 người gồm: 14 nam, 06 nữ;

  • Hội thẩm nhân dân đương chức: 18
  • Hội thẩm nhân dân là hưu trí: 02
  • Trưởng đoàn: Nguyễn Tấn Sỹ;
  • Phó Trưởng đoàn: Ngô Đà;
  • Trình độ chuyên môn: Đại học Luật: 08 và Đại học khác: 12
Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ 2016 – 2021

STT

Họ và tên Chức vụ, nơi công tác

Điện thoại

01 Phạm Nguyễn Hồng Châu Bí thư Đoàn phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ. 0905.947.250
02 Trần Tiến Cường Phó chánh Thanh tra thành phố Tam Kỳ. 0905.105.455
03 Phạm Việt Chiến Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Tam Kỳ 0982.515.052
04 Ngô Đà Trưởng phòng Y tế Tam Kỳ. 0983.054.253
05 Phạm Thị Hoàng Hà Chuyên viên phòng Tài chính -Kế hoạch thành phố Tam Kỳ. 0973.736.733
06 Đặng Thị Phú Hoa PCT HĐND thành phố Tam Kỳ. 0942.010.262
07 Lê Minh Hải Chủ tịch UBMTTQVN phường An Phú, thành phố Tam Kỳ. 0972.185.615
08 Phan Thị Lưu Phòng Thương binh – Lao động – Xã hội thành phố Tam Kỳ. 0982.035.545
09 Lê Thị Thanh Nga Chủ tịch Hội phụ nữ phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ 0984.092.953
10 Phạm Bá Sang Chủ tịch UBMTTQVN phường An Sơn, thành phố Tam kỳ. 0902.300.639
11 Nguyễn Quốc Sử Trưởng phòng Tư pháp 0935.634.572
12 Mai Hồng Sanh Bí thư thành đoàn 0935.304.206
13 Nguyễn Tấn Sĩ Cán bộ hưu trí 0982.026.119
14 Nguyễn Quốc Thái Chủ tịch hội cựu chiến binh 0905.464.844
15 Nguyễn Văn Thông Phó Chủ tịch phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ 0905.541.695
16 Trần Thị Kim Thanh Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP Tam Kỳ 0982.552.465
17 Bùi Tình Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Tam Kỳ 0935.215.748
18 Trần Phi Tiễn Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ 0936.704.684
19 Nguyễn Hữu Tin Cán bộ hưu trí 01248.036.760
20 Bùi Thị Lệ Thủy Chủ nhiệm Ủy ban dân số kế hoạch hóa gia đình. 01664389554
X