KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI TAND THÀNH PHỐ TAM KỲ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ KHÓA XII NHIỆM KÝ 2021- 2026

Ngày 18 tháng 6 năm 2021, Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ khóa …

X