KẾT QUẢ KIỆN TOÀN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ

Được sự thống nhất của Chi bộ và Ban Thường vụ Liên đoàn lao động thành phố Tam Kỳ về chủ trương và nhân sự để kiện toàn Ban chấp hành Công đoàn Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ sau khi đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ được điều động và bổ nhiệm đến nơi công tác mới.

Ngày 06/7/2020, Công đoàn Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ đã tiến hành bầu bổ sung 02 Ủy viên Ban chấp hành và bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn. Kết quả 100% đồng ý bầu đồng chí Trần Văn Sinh- Phó Chánh án, Thẩm phán giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn và 100% đồng ý bầu đồng chí Đinh Thị Huỳnh Lý –Thẩm phán giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ.

Với kết quả bầu cử này, hy vọng Công đoàn Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ sẽ đủ mạnh để lãnh đạo tổ chức Công đoàn đạt được thành công trong mọi nhiệm vụ sắp tới.

Người viết tin: Trịnh Thị Thu Diễm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chi đoàn Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ tham gia chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2020

Ngày 28 tháng 6 năm 2020, tại Nhà văn hóa thôn Quý Ngọc, xã Tam …

X