Khai mạc Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tòa án năm 2018

Sáng 09/01/2018, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao đã khai mạc Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tòa án năm 2018. Hội nghị đã vinh dự được đón tiếp đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm (Hà Nội) có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy Ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội; đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành hữu quan ở Trung ương và các đồng chí Trợ lý, Thư ký của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Về phía Tòa án nhân dân các cấp có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chủ trì Hội nghị; các đồng chí Phó Chánh án, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, lãnh đạo Tòa án quân sự Trung ương qua các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo, Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng thuộc Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; công chức có chức danh tư pháp thuộc các đơn vị của Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Hội Nghịư

Phát biểu khai mạc Hội nghị, sau khi thông qua chương trình làm việc và mục đích, ý nghĩa của Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị các đại biểu tại tất cả các điểm cầu cần tham dự Hội nghị với tinh thần nghiêm túc, tập trung, dân chủ, sáng tạo; thẳng thắn nhìn nhận, trao đổi, nêu những bất cập, tồn tại hạn chế và chủ động đề xuất các giải pháp mang tính đột phá để khắc phục kịp thời, hữu hiệu. Chánh án Nguyễn Hòa Bình yêu cầu, trong năm công tác 2018, Tòa án nhân dân các cấp cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, cố gắng hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu công tác; xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 của các Tòa án. Theo đó, trong năm 2017, tình hình tội phạm tuy được kiềm chế nhưng vẫn diễn biến phức tạp, các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính có xu hướng gia tăng, làm cho số lượng các loại vụ việc mà Tòa án phải thụ lý, giải quyết tăng hơn nhiều so với năm 2016, tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp. Nhiều quy định của pháp luật liên quan tới hoạt động của Tòa án được sửa đổi, bổ sung và mới đi vào thực tiễn, nên cần có thời gian để tập huấn và hướng dẫn thực hiện. Quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ Tòa án các cấp theo mô hình tổ chức mới được thực hiện trong bối cảnh chung là phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng tác động nhất định tới việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các Tòa án.

Để các Tòa án triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của mình, ngay từ đầu năm, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Tòa án nhân dân, với chủ đề hành động là “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”. Các Tòa án đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống, nhằm tạo ra sự chuyển biến căn bản trong thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2017 và các năm tiếp theo.

Đặc biệt, xác định công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các Tòa án, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức tổ chức Hội nghị Chánh án Tòa án các cấp bàn về các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử, qua đó đã xác định 14 giải pháp cần tập trung thực hiện là: (1) Tăng cường công tác bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật; (2) Đổi mới tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; (3) Nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án; (4) Công khai bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân; (5) Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự; (6) Tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, trong đó giao chỉ tiêu tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm tới từng Thẩm phán; (7) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết các loại vụ án; (8) Tăng cường công tác kiểm tra, giám đốc việc xét xử; (9) Nâng cao chất lượng đội ngũ Thẩm phán, Thẩm tra viên và Thư ký Tòa án; (10) Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; (11) Đổi mới thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án; (12) Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện làm việc cho các Tòa án; (13) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa án; (14) Làm tốt công tác thi đua khen thưởng.

 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2018

Với việc triển khai thực hiện các giải pháp nói trên và được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên và sâu sát của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành ở Trung ương và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng như sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tòa án các cấp nên trong năm qua, các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Trong năm qua, mặc dù yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với các Tòa án là rất nặng nề, nhưng với việc đề ra nhiều giải pháp đột phá, hiệu quả, sát với thực tế, nên hoạt động của Tòa án tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác.

Công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án và xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án có nhiều chuyển biến mang tính thực chất cả về tiến độ và chất lượng; nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng về kinh tế, tham nhũng đã được dưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh; đã xử lý dứt điểm một số vụ án xét xử oan người không có tội từ những năm trước, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/9/2017, các Tòa án đã giải quyết được 438.625 vụ việc trong tổng số 491.384 vụ việc đã thụ lý (đạt tỷ lệ 89,3%); số vụ việc hiện đang tạm đình chỉ giải quyết là 9.622 vụ (bằng 2%); số vụ việc còn lại hầu hết còn trong thời hạn luật định và đang được tiếp tục xem xét, giải quyết. So với cùng kỳ năm trước, số vụ việc đã thụ lý tăng 28.232 vụ (tăng 6,1%); đã giải quyết tăng 33.549 vụ (tăng 8,3%); tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Tòa án là 1,3%, đáp ứng được yêu cầu Quốc hội đề ra.

Công tác giải quyết khiếu nại về tư pháp dần đi vào nề nếp, bảo vệ kịp thời các quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự. Các Tòa án đã tích cực tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật. Công tác hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật có nhiều đổi mới theo hướng huy động trí tuệ, tâm huyết của đông đảo những người đã và đang công tác trong hệ thống Tòa án, cũng như những nhà khoa học pháp lý. Số lượng các văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật tăng mạnh so với các năm trước, qua đó tháo gỡ nhiều vướng mắc về áp dụng pháp luật trong thực tiễn xét xử nói riêng và hoạt động tư pháp nói chung.

Kỷ cương, kỷ luật được tăng cường; công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động nghiệp vụ và việc thực hiện trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án các cấp được đẩy mạnh, qua đó chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong hoạt động nghiệp vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, Thẩm phán trong thực thi công vụ.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong năm qua, các Tòa án đã triển khai nghiêm túc việc thi tuyển chọn Thẩm phán theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, tinh giản biên chế theo đúng chủ trương của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước, gắn với yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án trong sạch, vững mạnh.

Về cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc được tăng cường, giúp cho các Tòa án đảm bảo ngày càng tốt hơn các điều kiện để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Công tác thi đua – khen thưởng có nhiều đổi mới, các chỉ tiêu thi đua được xây dựng gắn với công tác chuyên môn, qua đó động viên, khuyến khích cán bộ, công chức nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác hợp tác quốc tế được tăng cường; công tác thông tin tuyên truyền có nhiều đổi mới mạnh mẽ; việc ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chung của cả hệ thống.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày dự thảo Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 của các Tòa án; đại diện lãnh đạo Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Linh-tỉnh Quảng Trị trình bày tham luận.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương ghi nhận, đánh giá và biểu dương những cố gắng, nỗ lực cùng thành tích đã đạt được của Tòa án nhân dân các cấp trong năm 2017.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm 2017 các Tòa án vẫn còn một số hạn chế, khó khăn trong việc triển khai công tác, để kịp thời khắc phục, trong năm 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu Tòa án nhân dân các cấp cần thẳng thắn nhìn nhận và nghiêm túc triển khai các giải pháp trọng tâm.

Các Tòa án cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác tư pháp; xây dựng, hoàn thiện các đạo luật thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về cải cách tư pháp; tích cực tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành hữu quan, nhất là các cơ quan tư pháp để làm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác. Tòa án nhân dân các cấp cần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử, không làm oan người vô tội hay bỏ lọt tội phạm; tập trung xét xử tốt các vụ án kinh tế lớn, tham nhũng để trừng trị nghiêm minh tội phạm và thu hồi tài sản thất thoát cho Nhà nước; tăng cường tranh tụng, công tác hòa giải đối với các vụ việc dân sự, hành chính. Các Tòa án cũng cần chú trọng hơn nữa tới công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, tiến tới xây dựng Tòa án điện tử, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận công lý. Tòa án nhân dân phải tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thông về nghiệp vụ để Tòa án nhân dân thực sự là biểu tượng của công lý, nơi mà quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức được đảm bảo. Trong năm 2018, các Tòa án cần tổ chức triển khai thí điểm việc thi tuyển các vị trí lãnh đạo…

Cùng ngày, Hội nghị cũng đã triển khai nội dung tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; phát động phong trào thi đua năm 2018.Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Chánh án Nguyễn Hòa Bình khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, Thẩm phán, công chức và người lao động Tòa án nhân dân các cấp nghiêm túc triển khai thành công các nhiệm chính trị được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Trích nguồn: Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân Tối cao

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đoàn Hội thẩm nhân dân thành phố Tam Kỳ gặp mặt, giao ban đầu năm 2022

Ngày 15/02/2022, Toà án nhân dân thành phố Tam Kỳ phối hợp với Đoàn Hội …

X