KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ KHÓA XII NHIỆM KÝ 2021- 2026

Ngày 18 tháng 6 năm 2021, Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 khai mạc Kỳ họp thứ nhất tại hội trường thành phố để nghe Ủy ban bầu cử thành phố báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp, tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026 và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Chủ trì kỳ họp có đồng chí Nguyễn Duy Ân- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; đại biểu lãnh đạo tham dự Kỳ họp có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam; đồng chí Trần Nam Hưng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Trình Minh Đức- Phó Bí thư trường trực Thành ủy; đồng chí Bùi Ngọc Ảnh- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và địa phương của thành phố; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và đại biểu tham gia gia Kỳ họp

Tại Kỳ họp, Ủy ban bầu cử thành phố đã báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội và Hội dồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, đã công bố Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với 31 đại biểu đã trúng cử vừa qua.

Tại Kỳ họp, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã tiến hành các thủ tục bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026, kết quả như sau:

Ông Trần Nam Hưng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ông Nguyễn Duy Ân- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016- 2021, đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Bùi Ngọc Ảnh- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016- 2021, đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Các ông Nguyễn Minh Nam, Nguyễn Hồng Lai, Trần Trung Hậu, đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ đã bầu Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ gồm 20 vị, đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần; đồng thời biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

31  Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

 Sau một buổi làm việc, Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã kết thúc thành công tốt đẹp, đã hoàn thành tất cả các nội dung đề ra.

                                                                                                                                               Đinh Tấn Long

                      Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đoàn Hội thẩm nhân dân thành phố Tam Kỳ gặp mặt, giao ban đầu năm 2022

Ngày 15/02/2022, Toà án nhân dân thành phố Tam Kỳ phối hợp với Đoàn Hội …

X