Lịch công tác

THỨ 2
Ngày 10-01
THỨ 3
Ngày 11-01
THỨ 4
Ngày 12-01
THỨ 5
Ngày 13-01
THỨ 6
Ngày 14-01
THỨ 7
Ngày 15-01
CHỦ NHẬT
Ngày 16-01
LÃNH ĐẠO
CHÁNH ÁN
ĐINH TẤN LONG
 • Hội nghi trực tuyến
 • 14h xét xử án Hình sự
 • 8h xét xử án Hình sự
 • Làm việc tại cơ quan
 • 8h xét xử Hình sự
 • Họp Hội Nghị tổng kết tại VKS
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Nghỉ
 • Nghỉ
PHÓ CHÁNH ÁN
TRẦN VĂN SINH
 • Hội nghị trực tuyến
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Làm việc tại cơ quan
 • Hòa giải án tranh chấp đất
 • Mở Phiên họp xét cai nghiện
 • Xem xét, thẩm định tại An Phú
 • Làm việc tại cơ quan
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Làm việc tại cơ quan
 • Nghỉ
 • Nghỉ
THẨM PHÁN
 ĐINH VĂN XÔ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghỉ
 • Nghỉ
CHÁNH VĂN PHÒNG

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghỉ
 • Nghỉ
ĐINH THỊ HUỲNH LÝ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghỉ
 • Nghỉ
NGÔ VĂN KHÔI
 • 8h xét xử án Hình sự
 • 14h xét xử án Hành chính
 • Hòa giải án Dân sự (cả ngày)
 • Làm việc tại cơ quan
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Thẩm định tại Đại Lộc
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • 8h xét xử án Hình sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghỉ
 • Nghỉ
THÁI SƯƠNG
 • Hội nghị trực tuyến
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án Dân sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghỉ
 • Nghỉ
 

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG

 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ công tác xét xử án  Hình sự, Hành chính
 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ công tác xét xử án  Hình sự
 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ công tác xét xử án  Hình sự
 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ công tác xét xử án  Hình sự
 • Nghỉ
 • Nghỉ

 

X