Lịch công tác

THỨ 2
Ngày 27-03
THỨ 3
Ngày 28–03
THỨ 4
Ngày 29-03
THỨ 5
Ngày 30-03
THỨ 6
Ngày 31-03
THỨ 7
Ngày 01-04
CHỦ NHẬT
Ngày 02-04
LÃNH ĐẠO
CHÁNH ÁN
ĐINH TẤN LONG
 • Làm việc tại cơ quan
 • Xét xử án Hình sự (cả ngày)
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Nghỉ
 • Nghỉ
PHÓ CHÁNH ÁN
PHAN THỊ BÉ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • 14h xét xử án HNGĐ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án Dân sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • 8h xét xử án Hình sự
 • 14h xét xử án Hình sự
 • Nghỉ
 • Nghỉ
THẨM PHÁN
 ĐINH VĂN XÔ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • 8h xét xử án HNGĐ
 • Hòa giải án Dân sự
 • Hòa giải án Dân sự
 • Hòa giải án KDTM
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • 14h Thẩm định
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • 14h xét xử án Dân sự
 • Nghỉ
 • Nghỉ
CHÁNH VĂN PHÒNG

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án Dân sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Hòa giải án Dân sự
 • 14h xét xử án Hình sự
 • 8h Thẩm định
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Xử lý đơn khởi kiện
 • Nghỉ
 • Nghỉ
ĐINH THỊ HUỲNH LÝ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án Dân sự
 • Hòa giải án HNGĐ
 • 9h30 xét xử án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án Dân sự
 • 8h xét xử án Dân sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghỉ
 • Nghỉ
NGÔ VĂN KHÔI
 • Hòa giải án Dân sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án Dân sự
 • 8h xét xử án Hình sự
 • Hòa giải án Dân sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án Dân sự
 • Hòa giải án HNGĐ Dân sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghỉ
 • Nghỉ
THÁI SƯƠNG
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án Dân sự
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghỉ
 • Nghỉ
NGUYỄN THỊ THÚY VÂN
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Xử lý đơn khởi kiện
 • Hòa giải án Dân sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án Dân sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • 8h xét xử án KDTM
 • Hòa giải án Dân sự
 • Nghỉ
 • Nghỉ
 

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG

 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ công tác xét xử án HNGĐ
 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ công tác xét xử án Hình sự
 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ công tác xét xử án Hình sự
 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ công tác xét xử án HNGĐ
 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ công tác xét xử án Dân sự, Hình sự
 • Nghỉ
 • Nghỉ

 

X