Lịch công tác

THỨ 2
Ngày 21-8
THỨ 3
Ngày 22-8
THỨ 4
Ngày 23-8
THỨ 5
Ngày 24-8
THỨ 6
Ngày 25-8
THỨ 7
Ngày 26-8
CHỦ NHẬT
Ngày 27-8
LÃNH ĐẠO
CHÁNH ÁN
ĐINH TẤN LONG
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • 8h xét xử 02 vụ án Hình sự
 • Làm  việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 

 • Làm việc tại cơ quan
 • Nghỉ
 • Nghỉ
PHÓ CHÁNH ÁN
PHAN THỊ BÉ
 • Học Chính trị
 • Học Chính trị
 • Học Chính trị
 • Học Chính trị
 • 8h xét xử án Dân sự
 • 15h xét xử án HNGĐ
 • 16h xét xử án HNGĐ
 • Nghỉ
 • Nghỉ
THẨM PHÁN
 ĐINH VĂN XÔ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghỉ
 • Nghỉ
CHÁNH VĂN PHÒNG

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

 • Hòa giải án dân sự
 • 14h xét xử án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • 14h xét xử án Hình sự
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án Dân sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án Dân sự
 • Nghỉ
 • Nghỉ
ĐINH THỊ HUỲNH LÝ
 • 8h xét xử án Dân sự
 • 9h xét xử án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án Dân sự
 • 8h Thẩm định
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án Dân sự
 • Hòa giải án Dân sự
 • Nghỉ
 • Nghỉ
NGÔ VĂN KHÔI
 • Hòa giải án Dân sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • 8h xét xử án Dân sự
 • 14h xét xử án Dân sự
 • 8h xét xử án Dân sự
 • 10h xét xử án Dân sự
 • 14h xét xử án Dân sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án Dân sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghỉ
 • Nghỉ
THÁI SƯƠNG
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • 14h xét xử án HNGĐ
 • Hòa giải án Dân sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án Dân sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • 14h Thẩm định
 • Nghỉ
 • Nghỉ
NGUYỄN THỊ THÚY VÂN
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án Dân sự
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Hòa giải án Dân sự
 • Xử lý đơn khởi kiện
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghỉ
 • Nghỉ
 

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG

 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ công tác xét xử án  HNGĐ, Dân sự
 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ công tác xét xử án  Dân sự, Hình sự
 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ công tác xét xử án Dân  sự, Hình sự
 

 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ công tác xét xử án  Dân sự
 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ công tác xét xử án HNGĐ
 • Nghỉ
 • Nghỉ

 

X