Lịch công tác

THỨ 2
Ngày 03-05
THỨ 3
Ngày 04-05
THỨ 4
Ngày 05-05
THỨ 5
Ngày 06-05
THỨ 6
Ngày 07-05
THỨ 7
Ngày 08-05
CHỦ NHẬT
Ngày 09-05
LÃNH ĐẠO
CHÁNH ÁN
ĐINH TẤN LONG
 • Nghỉ bù lễ
 • Chào cờ
 • Chủ trì họp cơ quan, Chi bộ định kỳ tháng 05/2021
 • Họp tại Công an thành phố Tam Kỳ
 

 • 8h xét xử 02 vụ án Hình sự
 • Làm việc tại cơ quan

 

 • 8h xét xử án Hình sự
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm thêm
 • Nghỉ
PHÓ CHÁNH ÁN
TRẦN VĂN SINH
 • Nghỉ bù lễ
 

 • Chào cờ
 • Họp cơ quan, Chi bộ định kỳ tháng 5/2021
 • Hòa giải án Dân sự
 • 8h xét xử án Hành Chính
 • Hòa giải án Dân sự
 • Hòa giải án Dân sự
 • 14h đi thẩm định tại xã Tam Phú
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm thêm
 • Nghỉ
THẨM PHÁN
 ĐINH VĂN XÔ
 • Nghỉ bù lễ
 • Chào cờ
 • Họp cơ quan, Chi bộ định kỳ tháng 5/2021
 • Hòa giải án Dân sự
 • Hòa giải án Dân sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • 8h xét xử án Hình sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Làm thêm
 • Nghỉ
NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

 

 • Nghỉ bù lễ
 • Chào cờ
 • Họp cơ quan, Chi bộ định kỳ tháng 5/2021
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • 14h xét xử án Hình sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • 14h xét xử án KDTM
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • 14h xét xử án Hình sự
 • Làm thêm
 • Nghỉ
ĐINH THỊ HUỲNH LÝ
 • Nghỉ bù lễ
 • Chào cờ
 • Họp cơ quan, Chi bộ định kỳ tháng 5/2021
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án Dân sự
 

 • 8h xét xử án Dân sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Làm thêm
 • Nghỉ
NGÔ VĂN KHÔI
 • Nghỉ bù lễ
 • Chào cờ
 • Họp cơ quan, Chi bộ định kỳ tháng 5/2021
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • 14h xét xử án KDTM
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Hòa giải án Dân sự
 • Làm thêm
THÁI SƯƠNG
 • Nghỉ bù lễ
 • Chào cờ
 • Họp cơ quan, Chi bộ định kỳ tháng 5/2021
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Làm thêm
 • Nghỉ
 

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG

 

 • Nghỉ bù lễ
 • Chào cờ
 • Họp cơ quan, Chi bộ định kỳ tháng 5/2021
 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ công tác xét xử án Hình sự, Hành chính
 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ công tác xét xử án  KDTM
 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ công tác xét xử án Hình sự, Dân sự
 • Làm thêm
 • Nghỉ

 

X