Lịch công tác

THỨ 2
Ngày 13-09
THỨ 3
Ngày 14-09
THỨ 4
Ngày 15-09
THỨ 5
Ngày 16-09
THỨ 6
Ngày 17-09
THỨ 7
Ngày 18-09
CHỦ NHẬT
Ngày 19-09
LÃNH ĐẠO
CHÁNH ÁN
ĐINH TẤN LONG
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Nghỉ
 • Nghỉ
PHÓ CHÁNH ÁN
TRẦN VĂN SINH
 • Làm việc tại cơ quan
 • 14h xét xử án HNGĐ
 • 8h xét xử án Dân sự
 • 15h xét xử án Dân sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Làm việc tại cơ quan
 • 8h xét xử án Dân sự
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghỉ
 • Nghỉ
THẨM PHÁN
 ĐINH VĂN XÔ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án Dân sự
 • Thẩm định (cả ngày)
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghỉ
 • Nghỉ
CHÁNH VĂN PHÒNG

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án Dân sự
 • 8h xét xử án Hình sự
 • 14h xét xử án HNGĐ
 • 8h xét xử án Hình sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • 8h xét xử án Hình sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghỉ
 • Nghỉ
ĐINH THỊ HUỲNH LÝ
 • Học Chính trị
 • Học Chính trị
 • Học Chính trị
 • Học Chính trị
 • Học Chính trị
 • 7h30 xét xử án Dân sự
 • 9h xét xử án Dân sự
 • Nghỉ
NGÔ VĂN KHÔI
 • 8h xét xử án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • 8h xét xử án Hình sự
 • Hòa giải án Dân sự
 • Hòa giải án Dân sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghỉ
 • Nghỉ
THÁI SƯƠNG
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án Dân sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án Dân sự
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án Dân sự
 • 14h xét xử án Hình sự
 • Nghỉ
 • Nghỉ
 

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG

 

 • Phục vụ công tác xét xử án  HNGĐ
 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ công tác xét xử án Dân sự,  Hình sự
 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ công tác xét xử án HNGĐ, Hình sự
 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ công tác xét xử án  Hình sự
 • Phục vụ các hoạt động chung
 • Phục vụ công tác xét xử án Dân sự, Hình sự
 • Nghỉ
 • Nghỉ

 

X