Thành ủy Tam Kỳ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

Thực hiện chương trình công tác của Thành ủy, sáng ngày 19 tháng 01 năm 2018 Thành ủy Tam Kỳ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Lúa- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; đồng chí Trần Nam Hưng- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Văn Anh Tuấn- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Tam Kỳ.

Tại hội nghị thay mặt Thường trực Thành ủy, đồng chí Trần Nam Hưng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Thành ủy Tam Kỳ. Năm 2017, cùng với những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng đã tạo được sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện hoàn thành khá tốt nhiệm vụ chính trị năm 2017; công tác chính trị tư tưởng tiếp tục tạo bước chuyển biến mới; công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ được chú trọng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm; công tác Dân vận được chỉ đạo, triển khai thực hiện khá hiệu quả; công tác lãnh đạo của Cấp ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và vai trò tham mưu của các cơ quan chuyên trách công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đổi mới, kịp thời sát cơ sở. Quán triệt phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Trần Nam Hưng nêu rõ: Năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện kế hoạch 5 năm (2016-2020); là năm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, nghị quyết của trung ương, Tỉnh, Thành phố; nhất là Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6 (khóa XII).

Tại hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Hồng Sơn- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy quán triệt Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu tham dự hội nghị đã phát biểu thảo luận tích cực, sôi nổi, nhất là đóng góp ý kiến về phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018.

Thành ủy Tam Kỳ đã công bố các quyết định khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017

Tại hội nghị tổng kết, Thành ủy Tam Kỳ đã công bố các quyết định khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017. Chi bộ Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ là một trong 08 tổ chức cơ sở đảng trên tổng số 68 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh’’ tiêu biểu năm 2017 và được Thành ủy Tam Kỳ tặng Giấy khen. Đây là sự ghi nhận và biểu dương hết sức to lớn những đóng góp của tập thể đảng viên Chi bộ Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ trong năm qua.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lúa- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng, các cấp chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở cụ thể hóa thành chương trình công tác và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao, bảo đảm lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong năm 2018.

Tác giả bài viết: Đinh Tấn Long – Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đoàn Hội thẩm nhân dân thành phố Tam Kỳ gặp mặt, giao ban đầu năm 2022

Ngày 15/02/2022, Toà án nhân dân thành phố Tam Kỳ phối hợp với Đoàn Hội …

X