Thông báo tìm kiếm chị Thị Mỹ, sinh năm 1992 (là vợ của anh Võ Văn Trích)

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ

TỈNH QUẢNG NAM

Số: 01/2017/QĐ-TA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày 23 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYẾN BỐ MẤT TÍCH

Căn cứ vào Điều 388 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

Căn cứ vào Điều 68 của Bộ luật dân sự năm 2015;

Căn cứ vào hồ sơ việc dân sự thụ lý số 01/2017/VDS-ST ngày 04 tháng 10 năm 2017 về việc tuyên bố một người mất tích theo đơn yêu cầu của anh Võ Văn Trích, sinh năm 1983; Địa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Thông báo tìm kiếm chị Thị Mỹ, sinh năm 1992 (là vợ của anh Võ Văn Trích); Nơi cư trú trước khi biệt tích: Thôn Tân Phú, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam được biết:

Chị Mỹ bỏ nhà đi từ năm 2012 đến nay không có tin tức gì. Hiện nay chị Thị Mỹ, sinh năm 1992 ở đâu về ngay Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (Địa chỉ: Số 156 đường Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) để giải quyết việc anh Võ Văn Trích yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích.

Ai biết tin chị Thị Mỹ ở đâu thì báo ngay cho Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (Địa chỉ: Số 156 đường Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) hoặc số điện thoại 0235.3851253.

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu nếu không có tin tức gì của chị Thị Mỹ thì Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ mở phiên họp tuyên bố chị Thị Mỹ mất tích.

Nơi nhận:

  • Đài Tiếng nói Việt Nam;
  • Báo nhân dân;
  • Người yêu cầu;
  • Cổng thông tin điện tử TAND
  • Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam;
  • Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

X