THỦ TỤC NỘP ĐƠN KHỞI KIỆN TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NỘP ĐƠN KHỞI KIỆN TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ

 

Địa chỉ liên hệ: Số 156, đường Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ;

Nơi nhận đơn: Bộ phận hành chính – tư pháp TAND thành phố Tam Kỳ – Phòng làm việc ngay lối vào tiền sảnh trụ sở Tòa án nhân dân thành phố

  1. Phương thức nộp đơn:

Người khởi kiện, người yêu cầu có thể lựa chọn nộp đơn đến Tòa án bằng một trong những những phương thức sau:

– Nộp trực tiếp tại Tòa án.

– Qua dịch vụ bưu chính (bưu điện).

Người dân cần lưu ý, nếu lựa chọn phương thức nộp đơn qua bưu điện, người nộp đơn nên photo (có công chứng) các chứng cứ quan trọng, gửi kèm đơn theo hình thức bảo đảm có hoàn lại và sau khi được Tòa án thông báo đã nhận đơn thì người nộp đơn liên hệ nộp các tài liệu, chứng cứ là bản chính, để tránh trường hợp bị thất lạc tài liệu quan trọng;

  1. Thủ tục và thời hạn xử lý đơn:

Sau khi nhận được đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, Tòa án xử lý như sau:

– Trường hợp nhận đơn trực tiếp: Tòa án sẽ cấp cho người nộp đơn giấy xác nhận đã nhận đơn. Trong giấy xác nhận có số cụ thể về thứ tự đơn gửi đến Tòa án, người nộp đơn lưu ý số này để trả cứu kết quả xử lý đơn trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân thành phố;

– Trường hợp nhận đơn qua đường bưu chính (bưu điện): Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Tòa án sẽ gửi thông báo nhận đơn cho người nộp đơn.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, Chánh án Tòa án sẽ phân công một Thẩm phán xem xét đơn.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây:

– Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;

– Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn;

– Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;

–  Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

– Kết quả xử lý đơn của Thẩm phán quy định tại khoản 3 Điều này phải được ghi chú vào sổ nhận đơn và thông báo cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

Đối với việc đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự:

 Trường hợp đơn yêu cầu chưa ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 362 của Bộ luật TTDS thì Thẩm phán yêu cầu người yêu cầu sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 193 của Bộ luật TTDS.

Trường hợp người yêu cầu thực hiện đầy đủ yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì Thẩm phán tiến hành thủ tục thụ lý việc dân sự.

Hết thời hạn quy định mà người yêu cầu không sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu thì Thẩm phán trả lại đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho họ.

Trường hợp xét thấy đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo đã đủ điều kiện thụ lý thì Thẩm phán thực hiện như sau:

– Thông báo cho người yêu cầu về việc nộp lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo nộp lệ phí, trừ trường hợp người đó được miễn hoặc không phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí;

– Tòa án thụ lý đơn yêu cầu khi người yêu cầu nộp cho Tòa án biên lai thu tiền lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự;

– Trường hợp người yêu cầu được miễn hoặc không phải nộp lệ phí thì Thẩm phán thụ lý việc dân sự kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu.”.

Trường hợp khởi kiện, yêu cầu mà phải nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án, người khởi kiện, yêu cầu lưu ý chuẩn bị sẵn các khoản tiền liên quan đến nộp tạm ứng án phí, lệ phí (ít nhất là 300.000 đồng), để thực hiện ngay việc nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án khi có thông báo của Tòa án, tránh trường hợp phải mất thời gian đi lại nhiều lần. Sau khi đã nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án, người dân phải nộp lại 01 biên lai để lưu hồ sơ, việc thụ lý vụ án nhanh hay chậm phụ thuộc vào thời điểm người dân nộp lại cho Tòa án biên lai này.

Mọi vướng mắc của người dân xin liên hệ Văn phòng Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ (Điện thoại: 02353. 851.253);

Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ

X