Tổ chức đánh bạc, đánh bạc trái phép tiền tỷ, 7 đối tượng lĩnh án

Vào các ngày 21, 22 tháng 6 năm 2018, Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đưa vụ án Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc để xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Đặng Thành S, Phan Văn T, Đặng Xuân T, Phan H, Lê Thanh T, Phan Đình D và Nguyễn Hoàng H.

Theo cáo trạng cho thấy: Từ ngày 15 tháng 02 năm 2017 đến 02 tháng 5 năm 2017 thông qua việc giao các tài khoản để tổ chức đánh bạc qua mạng internet của một người tên Khánh (không rõ lai lịch), bị cáo Đặng Thành S đã trực tiếp đánh bạc và giao tài khoản cho các bị cáo Phan Đình T, Phan Đình D, Đặng Xuân T để đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc cho các bị cáo Lê Thanh T, Phan H, Nguyễn Hoàng H đánh bạc. Trong đó:

Bị cáo Đặng Thành S tạo ra các tài khoản mạng và sử dụng để đánh bạc trực tiếp với Khánh với tổng số tiền là: 3.421.658.800 đồng (Ba tỷ bốn trăm hai mươi mốt triệu sáu trăm năm mươi tám nghìn tám trăm đồng). Tại thời điểm Đặng Thành S đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Kỳ thì một số tài khoản bị khóa nên không thu thập được dữ liệu cá cược qua từng lần đánh bạc của bị cáo S. Cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ trích xuất được dữ liệu đối với tài khoản ZA73CC00003, trong đó bị cáo S có 15 lần đánh bạc có số tiền từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng qua từng lần đánh bạc với Khánh với tổng số tiền là 124.782.800 đồng (Một trăm hai mươi bốn triệu, bảy trăm tám hai nghìn, tám trăm đồng). Các lần đánh bạc khác của bị cáo S dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền 3.296.876.000 đồng. Bị cáo Đặng Thành S đánh bạc thua số tiền 131.212.600 đồng; bị cáo S hưởng hoa hồng từ Khánh là 40.058.280 đồng. Như vậy, bị cáo Đặng Thành S không thu lợi bất chính mà thua bạc số tiền là 91.154.320 đồng (Chín mươi mốt triệu, một trăm năm mươi bốn ngàn, ba trăm hai mươi đồng). Ngoài ra, bị cáo Đặng Thành S giao các tài khoản khác cho các bị cáo Đặng Xuân T, Phan Đình T, Phan Đình D, Việt, Vũ, Hải (đều không rõ lai lịch), để những người này đánh bạc trực tiếp với mình qua mạng Internet, với tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 23.524.905.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, năm trăm hai mươi bốn triệu chín trăm lẻ năm nghìn đồng); bị cáo S thu lợi bất chính từ tiền hoa hồng là 55.018.420 đồng (Năm mươi lăm triệu, không trăm mười tám ngàn, bốn trăm hai mươi đồng).

Bị cáo Phan Đình T sử dụng tài khoản mà bị cáo Đặng Thành S đưa cho để tổ chức đánh bạc, bị cáo tạo ra các tài khoản khác rồi giao cho Thanh, Hoàng, Phương, Hiền (đều không rõ lai lịch), các bị cáo Lê Thanh T, Phan H để đánh bạc trái phép trực tuyến với mình dưới các hình thức cá cược qua mạng internet với tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 3.611.521.800 đồng (Ba tỷ sáu trăm mười một triệu năm trăm hai mươi mốt nghìn tám trăm đồng). Tổng số tiền thu lợi bất chính của bị cáo Phan Đình T là 53.125.800 đồng. Nhưng trên thực tế, các con bạc bỏ trốn không chung chi nên bị cáo Phan Đình T chưa nhận được số tiền thu lợi bất chính nào.

Bị cáo Lê Thanh T sử dụng tài khoản mạng để đánh bạc trái phép trực tuyến qua mạng internet với bị cáo Phan Đình T dưới hình thức cá cược bóng đá và Number Game được thua bằng tiền với tổng số tiền 941.004.600 đồng (Chín trăm bốn mươi mốt triệu không trăm lẻ tư nghìn sáu trăm đồng). Trong đó có 28 lần đánh bạc có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng với tổng số tiền là: 208.162.800 đồng; bị cáo Lê Thanh T không thu lợi bất chính mà thua số tiền là 27.029.100 đồng (Hai mươi bảy triệu không trăm hai chín nghìn một trăm đồng). Các lần đánh bạc khác dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền 732.841.800 đồng.

Bị cáo Phan H đã sử dụng tài khoản mạng để đánh bạc trái phép dưới hình thức cá cược bóng đá và Keno trực tuyến qua mạng internet được thua bằng tiền với bị cáo Phan Đình T với tổng số tiền đánh bạc là: 841.141.500 đồng (Tám trăm bốn mươi mốt triệu một trăm bốn mươi mốt nghìn năm trăm đồng). Trong đó có 35 lần đánh bạc có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng với số tiền đánh bạc là: 241.798.750 đồng (Hai trăm bốn mươi một triệu bảy trăm chín tám nghìn bảy trăm năm mươi đồng). Các lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng với tổng số tiền 599.342.750 đồng. Bị cáo Phan H không thu lợi bất chính mà thua bạc số tiền 12.765.500 đồng.

Bị cáo Đặng Xuân T nhận tài koản mạng từ bị cáo Đặng Thành S rồi để tạo ra 06 tài khoản khác để đánh bạc trái phép dưới hình thức cá cược bóng đá trực tuyến qua mạng internet được thua bằng tiền với bị cáo S, tổng số tiền đánh bạc là 15.555.063.200 đồng (Mười lăm tỷ năm trăm năm mươi lăm triệu không trăm sáu mươi ba nghìn hai trăm đồng). Tại thời điểm bị cáo Đặng Xuân T bị bắt thì một số bị khóa nên không trích sao được dữ liệu chi tiết qua từng lần đánh bạc của các tài khoản này. Trích xuất 02 tài khoản khác thì có 90 lần bị cáo đánh bạc có số tiền từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng với tổng số tiền đánh bạc của các lần này là 4.541.237.200 đồng (Bốn tỷ bốn trăm ba chín triệu bảy trăm mười bảy nghìn hai trăm đồng) trong đó có 32 lần đánh bạc mỗi lần cá cược từ 50.000.000 đồng trở lên với số tiền đánh bạc là 2.939.002.600 đồng. Đặng Xuân T không thu lợi bất chính mà thua cược với số tiền là 558.930.200 đồng (Năm trăm năm tám triệu chín trăm ba mươi nghìn hai trăm đồng).

Bị cáo Phan Đình D đã nhận tài khoản đánh bạc (ZA73CC00001) từ bị cáo Đặng Thành Sơn rồi giao lại cho bị cáo Nguyễn Hoàng H để bị cáo Nguyễn Hoàng H đánh bạc trái phép dưới các hình thức cá cược qua mạng internet được thua bằng tiền. Bị cáo Nguyễn Hoàng H sử dụng tài khoản này đánh bạc trái phép 01 lần với số tiền là 7.500.000 đồng (Bảy triệu năm trăm nghìn đồng) và thua bạc số tiền 3.894.000 đồng, bị cáo Phan Đình D không thu lợi bất chính.

Quang cảnh phiên tòa

Sau khi xem xét tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi, vai trò, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân các bị cáo, Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên xử phạt bị cáo Đặng Thành S 48 tháng tù về các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”; bị cáo Phan Đình T 36 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; bị cáo Đặng Xuân T 24 tháng tù, bị cáo Lê Thanh T 09 tháng tù, bị cáo Phan H 06 tháng tù, bị cáo Nguyễn Hoàng H 10.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”; bị cáo Phan Đình D 15.000.000 đồng về tội “Tổ chức đánh bạc”. Ngoài ra còn xử phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo Đặng Thành S, Phan Đình T, Đặng Xuân T, Lê Thanh T, Phan H với tổng số tiền 75.000.000 đồng và quyết định một số nội dung khác của vụ án.

Kết quả xét xử trên của Tòa án đã đảm bảo yêu cầu răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm tại địa phương.

Người viết bài: Nguyễn Thị Hương – Ảnh: Trần Thị Phương Trang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

PHIÊN TOÀ XÉT XỬ TRỰC TUYẾN 30 THÁNG TÙ CHO HÀNH VI TRỘM CẮP TÀI SẢN

  Ngày 17/9/2022, Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã …

X